UBND TP.HCM đề nghị Sở LĐ-TB-XH hoàn thiện bộ máy, tránh phát sinh tiêu cực

0 Thanh Niên Online

UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại buổi làm việc diễn ra ngày 22.4 về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ và giải quyết đơn thư của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Tránh phát sinh tiêu cực, tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm ở Sở LĐ-TB-XH TP.HCM

Ngày 5.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại buổi làm việc diễn ra ngày 22.4 với Thanh tra TP.HCM, Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB-XH TP.HCM về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ và giải quyết đơn thư của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Theo thông báo kết luận, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cần lưu ý việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư của đơn vị trong thời gian qua chưa kịp thời.

Đơn vị cần rà soát từng sự việc, đối tượng để có hướng giải quyết dứt điểm từng trường hợp, tránh kéo dài dẫn đến sự việc nặng nề hơn, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại các quy chế, quy định của đơn vị để công tác lãnh đạo, điều hành chặt chẽ hơn và đúng quy định; xây dựng và ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu công tác cán bộ.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cần tăng cường công tác dân vận trong đơn vị để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động nhằm tránh phát sinh tiêu cực, tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm.

Đồng thời, công tác quy hoạch cán bộ tại Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cần thực hiện thường xuyên hàng năm và gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ kế thừa đủ tiêu chuẩn cho đơn vị.

Khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cần phải đảm bảo thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đề xuất bổ nhiệm Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng giao Sở Nội vụ tham mưu văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến về tiêu chuẩn đối với trường hợp đề xuất bổ nhiệm Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM từ nguồn quy hoạch tại chỗ.

Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tìm kiếm, giới thiệu nhân sự từ nơi khác, tham mưu, đề xuất nhân sự Phó Giám đốc Sở đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, bằng cấp trình UBND TP.HCM trong thời gian sớm nhất để kiện toàn bộ máy tổ chức cho Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Cuộc họp và thông báo kết luận của UBND TP.HCM được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn liên tiếp bị tố cáo với nhiều nội dung, trong đó có nội dung liên quan năng lực chỉ đạo điều hành, bổ nhiệm cán bộ.

UBND TP.HCM giao Thanh Tra TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất hướng giải quyết dứt điểm liên quan đơn tố cáo giấu tên và thông tin trên báo chí về liên quan đến Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm