Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được để vợ con vụ lợi

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/10/2018 06:17 GMT+7

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 25.10.

Chủ động từ chức khi không đủ điều kiện, năng lực, uy tín
Quy định gồm 4 điều, trong đó, điều 1 quy định cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng thời nhấn mạnh: cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu nêu gương.
Điều 2 của quy định gồm 8 điểm, quy định những điều ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư phải gương mẫu đi đầu thực hiện từ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; phong cách lãnh đạo; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công tác cán bộ; đạo đức, lối sống và trong việc phê bình và tự phê bình. Cụ thể, tại khoản 6 điều này nêu rõ: Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.
Một điểm đáng chú ý là khoản 8 điều này quy định rõ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên BCH T.Ư phải gương mẫu đi đầu thực hiện việc nghiêm túc thực hành tự phê và phê bình; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
Không lợi dụng DN hoặc để DN lợi dụng nhằm vụ lợi
Điều 3, cũng bao gồm 8 điểm, yêu cầu ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên BCH T.Ư phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tham nhũng chính sách; chạy chức, chạy quyền; tham nhũng, hối lộ; lãng phí; lợi dụng doanh nghiệp (DN) để vụ lợi; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi... đang gây bức xúc trong dự luận xã hội hiện nay.
Cụ thể, tại khoản 1, điều này nêu rõ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên BCH T.Ư phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.
Khoản 7 nêu rõ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên BCH T.Ư phải kiên quyết chống việc lợi dụng DN hoặc để DN lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.
Khoản 8 thì yêu cầu ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên BCH T.Ư phải kiên quyết chống việc để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi; để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
Tại điều 4 quy định về tổ chức thực hiện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định nêu gương; gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kịp thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để làm gương cho cấp dưới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.