T.Ư Đảng thảo luận về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

T.Ư Đảng thảo luận về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

06:21 08/05/2022 0

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng , ngày 7.5 - ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13).

T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

06:57 07/10/2021 0

Trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị T.Ư 4, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30.10.2016 của T.Ư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...