Phát biểu sau khi được bầu, ông Trần Công Thuật hứa sẽ tích cực, năng động, linh hoạt trong điều hành nhằm đạt hiệu quả cao /// Ảnh: Trương Quang Nam

Ông Trần Công Thuật làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

0
Chiều 6.12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất bầu ông Trần Công Thuật, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.