T.Ư Đảng thảo luận về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/05/2022 06:21 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng , ngày 7.5 - ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

S.X

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, qua tổng kết, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu, yêu cầu đề ra; nhiều hợp tác xã chuyển đổi còn mang tính hình thức, chưa thực sự có chuyển biến về chất.

Tổng bí thư đề nghị T.Ư đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đối với Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tổng bí thư nhấn mạnh, hiện vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ… Thậm chí, có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng bí thư đề nghị T.Ư thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề nêu trong tờ trình của Bộ Chính trị, để sau tạo bước chuyển biến thực chất, nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng theo đúng tinh thần tư tưởng của Lênin: “Thà ít mà tốt”; “những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.