Món ngon

Quán mì vịt tiềm 20 năm hút khách
Xe mì hoành thánh 60 năm, bán ngày đêm không nghỉ