Messi gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2021
CHÍNH THỨC: Buffon phiên bản 2.0 ở lại AC Milan