Tâm sự ngày "trở về trong sạch" sau 40 năm oan sai của người cựu binh
Hơn 40 năm tiệm quẩy nóng, bánh tiêu chợ Thiếc
Ông Sáu Phát 40 năm sửa xe xích lô
ync=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_); })(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'video.thanhnien.vn'); dable('sendLogOnce');