Bị rao bán nhiều lần, Anh Đức sợ nghe điện thoại Trấn Thành