NSND Hồng Vân tiết lộ về vai diễn trong Gạo Nếp Gạo Tẻ