Quán bún Thái kỳ lạ, khách càng chờ lâu càng thích
Ghê người cảnh lấy bún thải trộn hóa chất thành bún tươi