Bà cụ nặng 25 kg, đẩy xe chè bán suốt 25 năm nuôi cháu
Chè hạt đác dẻo thơm ít ngọt bán gần 1000 suất mỗi ngày
Quán chè 3 thập kỷ, thực đơn chưa bao giờ cũ
Xe chè chảnh Nguyễn Phi Khanh hơn 50 năm vẫn hút khách