Cô đào Lô tô, 20 năm mong được gọi là ca sĩ
“Hành trình hạnh phúc” của Dạ Thảo