Thót tim cảnh trẻ em miền núi nhảy cầu treo tắm sông
Đi bắt ốc, 2 bé trai trượt chân xuống hồ nước chết đuối
Chủ bè cá mất tích sau khi lặn kiểm tra bè cá