Platini được phóng thích, luật sư đã nói gì?
Michel Platini - Sự sụp đổ của một tượng đài
UEFA cân nhắc mời Michel Platini dự khán EURO 2016