Nghiện đồ nhựa, Đông Nam Á đang gây ô nhiễm biển
Dân Hồng Kông lâm nguy vì hải sản nhiễm chất dẻo
Tin nhanh Quốc tế 9.8: Tổng thống Trump cảnh cáo Triều Tiên
Nước biển Chân Mây biến đổi kỳ lạ, người dân lo lắng