Người trẻ chèo thuyền súp nhặt rác trên sông Sài Gòn