NGỘ NGHĨNH: Nằm dài tác nghiệp dưới cái nắng 35 độ C