Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì đối phó với ruồi nhặng
Khốn khổ vì sống cặp kênh 19.5
Dân mang bẫy ruồi, dựng rạp chặn cổng nhà máy rác