“Nàng thơ” mới của đạo diễn “Song Lang”
Ngô Thanh Vân cũng ức chế vì kết thúc của 'Song Lang'