MV 1.0.2 - Kỳ 10: Nhà anh - Nhà em
TRÀ ĐÁ CÙNG BOLERO số 43 – Thầy giáo khiếm thị hát bolero tuyệt hay
MV 102 - Kỳ 09: Trả lại thời gian
Cháo mực Thanh Sơn bạn đồng hành chống đói của sinh viên
TRÀ ĐÁ CÙNG BOLERO số 25 – Gặp gỡ diễn viên Hồng Trang
TRÀ ĐÁ CÙNG BOLERO số 17 | Ca sĩ Đông Đào – 25 năm hát bolero