Sao trẻ của HAGL và U.19 Việt Nam, khi gia đình là điểm tựa
Đại kỳ tiếp lửa cho U.19 Việt Nam đánh bại U.19 Thái Lan