Hoàng tử William đến thăm Harry Kane và đội tuyển Anh