Ibrahimovic thi triển võ nghệ theo phong cách Chung Tử Đơn, Jason Statham
Siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Ibrahimovic
Hồi phục thần tốc, Ibrahimovic tập luyện trở lại với bóng
Manchester United là động lực sống cho em bé bại não