Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025

0 Thanh Niên

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”.

 /// Ảnh: Ngọc Dương
Ảnh: Ngọc Dương

Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, nâng cao chất lượng môi trường thể chế kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm duy trì xếp hạng về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc top 3 trong khu vực ASEAN; VN đảm bảo internet băng thông rộng phủ 100% các xã; 90% người dân sử dụng internet; 100% các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt...

Dự thảo cũng đặt rõ mục tiêu đưa kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP với năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt ít nhất 1,5% GDP. Đồng thời mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP cả nước; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm và tổng đầu tư cho R&D đạt ít nhất 2% GDP; mạng 5G phủ sóng toàn quốc...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm