Lễ Tịch điền du nhập vào nước Việt từ khi nào?

Lễ Tịch điền du nhập vào nước Việt từ khi nào?

12:03 11/02/2022 1

Ngày xưa, lễ Tịch điền thường do vua hoặc quan đại diện cho triều đình đích thân cày cấy để làm gương, khuyến khích nông nghiệp. Lễ hội này - bằng nhiều hình thức và tên gọi khác nhau - đã phổ biến tại châu Á hằng nghìn năm qua.

Giải mã thanh kiếm Thái A của vua Gia Long

Giải mã thanh kiếm Thái A của vua Gia Long

06:50 12/10/2021 4

Thanh kiếm Thái A của vua Gia Long đang được lưu giữ tại Viện Bảo tàng quân đội Pháp ở Paris. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa có thông tin cụ thể nên đã đặt ra nhiều nghi vấn cho hiện vật quý này cần phải được giải mã.