Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Nguyên Dũng

Bao giờ được ăn cá biển?

05:15 24/04/2016 8

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho rằng, cần sớm trả lời cho người dân về nguyên nhân cá chết, để người dân ổn định cuộc sống, đi biển và bán được cá biển.