Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

0 Thanh Niên

Sáng 2.3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Sáng 2.3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI.

Ảnh: TTXVNẢnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, đánh giá cao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư trong nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư cần kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước lưu ý hội đồng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, triển khai tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để đất nước ngày càng phát triển một cách an toàn, bền vững.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm