Bên trong một "nghĩa địa xe" tại Hà Nội, hầu hết là xe đời mới