BMW 7-Series là mẫu xe mức khấu hao cao nhất, đồng thời nhanh rớt giá nhất sau 1 năm sử dụng
Ô tô Honda áp đảo danh sách 10 mẫu xe có mức khấu hao thấp nhất sau 1 năm sử dụng
Giá xe mới không giảm, mua ô tô đã qua sử dụng là phương án được người Việt lựa chọn /// Trần Hoàng