Xuất hơn 37.207 tấn gạo hỗ trợ học sinh nghèo

Thu Hằng
Thu Hằng
16/10/2023 18:32 GMT+7

Hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTC giao Tổng cục Dự trữ nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh nghèo học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Xuất hơn 37.207 tấn hỗ trợ học sinh nghèo - Ảnh 1.

Hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh nghèo học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

MOLISA

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Bộ Tài chính lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ 1 thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương.

Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ 1 cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng Bộ Tài chính đã quy định và tổng hợp đề nghị của địa phương trình bộ xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức giao, nhận gạo dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo dự trữ quốc gia để cấp cho địa phương thực hiện chính sách và báo cáo kết quả tiếp nhận gạo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã giao nhiệm vụ cho 19 cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao gạo cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.