100% cán bộ chiến lược khóa XIII đạt giỏi, xuất sắc khi bồi dưỡng kiến thức mới

Lê Hiệp
Lê Hiệp
28/10/2019 15:21 GMT+7

100% học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (lớp thứ nhất, thứ 2) đã đạt loại giỏi, xuất sắc. Trong đó, 15 học viên đạt điểm xuất sắc, từ 9 trở lên.

Sáng 28.10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ nhất, lớp thứ hai) năm 2019.
Báo cáo tổng kết lớp học, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, từ ngày 6.8-28.10.2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng gồm 95 học viên.
Lớp thứ nhất gồm 50 học viên, lớp thứ hai gồm 45 học viên. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; quy hoạch chức danh cấp trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở T.Ư giai đoạn 2020- 2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư giai đoạn 2021- 2026.
Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.
Đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình gồm 6 học phần với 44 chuyên đề về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; kinh tế, văn hóa - xã hội - môi trường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Các chuyên đề được biên soạn công phu, tổ chức thẩm định chặt chẽ và chỉnh sửa kỹ càng trước khi chuyển tới các học viên để nghiên cứu, học tập.
Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các Bộ trưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế.
Kết thúc mỗi học phần, học viên viết một bài thu hoạch được hai giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học có uy tín đánh giá độc lập. Kết thúc khóa học, học viên làm đề án tốt nghiệp, tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, thiết thực đang cần phải giải quyết ở địa phương, ngành, lĩnh vực mà mình đang phụ trách hoặc công tác.
Đề án tốt nghiệp được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá đề án là các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, các nhà khoa học đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài học viện.
Ông Thắng cũng cho biết, kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc. Trong đó có 15 học viên (16%) đạt điểm xuất sắc - từ 9 trở lên; 20 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.