Bão lũ

Bất cập chòi tránh trú bão lũ ở Quảng Nam

Bất cập chòi tránh trú bão lũ ở Quảng Nam

Hỗ trợ kinh phí xây dựng chòi để phòng trú bão, lũ lụt được xem là chính sách nhân văn, cấp thiết của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế đã xảy ra nhiều bất cập, trong khi số tiền hỗ trợ quá thấp khiến người dân không mặn mà, nhiều địa phương muốn trả lại.

Top