Apple làm rõ các bản cập nhật iOS

Apple làm rõ các bản cập nhật iOS

07:44 09/11/2022 0

Các hệ điều hành cũ của Apple được cập nhật thường xuyên để vá lỗ hổng bảo mật, tuy nhiên Apple cũng nói rằng chỉ những bản cập nhật mới nhất mới được bảo vệ hoàn toàn.