Quà thiết thực cho vùng lũ

Quà thiết thực cho vùng lũ

16:21 17/10/2020 0

Bàn chuyện chọn trao món quà gì thiết thực đối với đồng bào vùng lũ cũng là cách đặt vấn đề rất thiết thực ở thời điểm này, khi miền Trung không chỉ có 'lũ chồng lũ' mà cả 'bão chồng bão'.