billiards carom 3 bang

Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ dừng bước

Lý Thế Vinh và Dương Anh Vũ dừng bước

0
Hai niềm hy vọng lớn nhất của VN trong môn billiards carom 3 băng là Dương Anh Vũ và Lý Thế Vinh đã cùng thất thủ ở bán kết trước 2 tay cơ người Nhật để cùng ngậm ngùi nhận HCĐ một cách đau đớn.