Card đồ họa

Cẩn thận với trình điều khiển AMD giả mạo ngay trong kết quả Google
Tin tức công nghệ

Cẩn thận với trình điều khiển AMD giả mạo ngay trong kết quả Google

Google đang bị lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại, lần này là trình điều khiển của card đồ họa AMD.

Top