Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quy hoạch sử dụng đất phải đi trước

23/09/2021 22:08 GMT+7

Ngày 23.9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban kinh tế về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp quốc gia.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện, kém hiệu quả

Theo dự kiến, tại phiên họp thứ 4 vào tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp quốc gia trước khi trình Quốc hội thảo luận, quyết định tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV.
Liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp quốc gia do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng.
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết đã làm việc với Bộ TN-MT để chuẩn bị cho việc thẩm tra quy hoạch này. Đầu tháng 9 vừa qua, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Bộ TN-MT đã phối hợp tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về quy hoạch. Bộ TN-MT đã nghiên cứu tiếp thu một số ý kiến chuyên gia để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về điều kiện, thủ tục chuẩn bị xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; kết quả thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của giai đoạn trước; mục tiêu, quan điểm đối với quy hoạch, các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng các loại đất cụ thể.
Các đại biểu cũng lưu ý về các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, phải dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy, phát triển nông nghiệp theo chuỗi, phát triển nền kinh tế tuần hoàn để tạo việc làm cho người dân ngay tại địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách “ly nông bất ly hương”.

Các đại biểu cho rằng, quy hoạch sử dụng đất cần tính đến phát triển kinh tế tuần hoàn để tạo việc làm cho người dân ngay tại địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách “ly nông bất ly hương”

Lê Quân

Các đại biểu cho rằng, phải bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, chấn chỉnh việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn tùy tiện, kém hiệu quả thời gian qua; công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực phải sát với thực tiễn hơn nữa; ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hiện đại và hạn chế quy hoạch các bãi chôn lấp rác; quản lý chặt chẽ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ xung yếu…

Quản lý, sử dụng đất phải tính cho tương lai

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng bậc nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến việc phân bổ dân cư, lao động, phát triển đô thị... Vì vậy, việc quản lý, sử dụng đất không thể chỉ tính cho hiện tại mà còn phải tính cho cả tương lai. Đồng thời, đất đai phải được phân bổ hợp lý với tầm nhìn dài hạn không chỉ 5 năm hay 10 năm mà còn phải xa hơn nữa trong tiến trình phát triển của đất nước.
Theo Chủ tịch Quốc hội, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đi trước một bước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác, quy hoạch vùng và địa phương, tạo tính liên kết vùng, liên kết tỉnh, bảo đảm được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần làm rõ vai trò của đất đai đối với sự phát triển trường tồn của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như từng địa phương

Lê Quân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần bổ sung đánh giá kỹ lưỡng hơn về việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, nhất là những tồn tại, hạn chế để khắc phục như: việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, có lúc còn tùy tiện; vấn đề các tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại địa phương; cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về đất đai bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp, kết nối giữa các ngành, địa phương.
Về quan điểm xây dựng quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ vai trò của đất đai đối với sự phát triển trường tồn của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như từng địa phương, hài hòa lợi ích của các bên. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm nguyên tắc gắn kết hữu cơ giữa đô thị và nông thôn, chuyển đổi nông thôn mới sang đô thị; gắn giao thông với bố trí dân cư, gắn kết giữa yêu cầu công nghiệp hóa với nhu cầu đô thị hóa trên bình diện quốc gia và ở từng địa phương, thậm chí là từng dự án…
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, theo quy định của luật Quy hoạch hiện hành thì việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát, xử lý, bảo đảm tính tương thích, thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.