Cô giáo “phạt” hàng loạt học sinh bằng cán chổi

Cô giáo “phạt” hàng loạt học sinh bằng cán chổi

0
(TNO) 17 học sinh (HS) nữ cùng 3 HS nam lần lượt từng em một bị cô giáo chủ nhiệm lớp bắt nằm dài trên bàn học để đánh bằng cán chổi. Cái “lạ” còn ở chỗ là khi giải thích vụ việc với phụ huynh HS, cô giáo này cho rằng đó là cách giáo dục hữu ích cho con em họ.