Công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/10/2020 08:41 GMT+7

Thời gian công bố lấy ý kiến nhân dân với các văn kiện Đại hội XIII tiến hành từ 20.10 - 10.11.2020.

Ngày 20.10, qua các kênh thông tin đại chúng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân. 
Các dự thảo văn kiện được công bố gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, thời gian công bố lấy ý kiến nhân dân với các văn kiện Đại hội XIII tiến hành từ 20.10 - 10.11.2020. Hình thức lấy ý kiến nhân dân là góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị, xã hội, các hội thảo khoa học, tọa đàm. Bên cạnh đó, người dân có mong muốn góp ý kiến cũng có thể gửi thư tới các cấp ủy Đảng các cấp, tới các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương.
Việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân, theo hướng dẫn của Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Dân vận T.Ư sẽ tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc VN, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và gửi về Ban Chấp hành T.Ư thông qua Văn phòng T.Ư. Đối với ý kiến qua báo chí và thư, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và Ban Tuyên giáo T.Ư sẽ là đầu mối tổng hợp gửi về Ban Chấp hành T.Ư.
Báo Thanh Niên giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện Đại hội XIII trên thanhnien.vn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.