Công chức có thể mất việc nếu sách nhiễu, đòi tiền người vi phạm hành chính

0 Thanh Niên Online

Nghị định 19 của Chính phủ vừa ban hành quy định quá trình xử lý vi phạm hành chính, công chức, viên chức bị buộc thôi việc nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm.

Từ 1.7.2020, cán bộ công chức có thể bị mất việc nếu có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, đòi nhận tiền, quà, tài sản của người dân khi thi hành công vụ (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ) /// Ảnh Độc Lập
Từ 1.7.2020, cán bộ công chức có thể bị mất việc nếu có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, đòi nhận tiền, quà, tài sản của người dân khi thi hành công vụ (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Ảnh Độc Lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Mục đích kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Bên cạnh đó, phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Một những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là Điều 29 nêu rõ trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, công chức, viên chức sẽ bị buộc thôi việc nếu có một trong các hành vi vi phạm:

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi bị xử lý vi phạm hành chính;

Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra; đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.

Ngoài buộc thôi việc, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cán bộ, công chức, viên chức còn có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức.

Còn theo Điều 28, cán bộ có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính sau sẽ bị cách chức:

Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

Kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các hành vi: ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; không thực hiện kết luận kiểm tra.

Các quy định này chính thức có hiệu lực từ 1.7.2020, chậm hơn 3 tháng so với ngày Nghị định có hiệu lực (từ 31.3). 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm