Công tác cán bộ làm không tốt, ta sẽ tự lật đổ ta

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/12/2019 07:06 GMT+7

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cán bộ là vấn đề quyết định, then chốt của then chốt, thành hay bại đều do cán bộ nên cần đặc biệt chú ý công tác này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, công tác cán bộ là then chốt, thành hay bại đều do cán bộ, do đó cần đặc biệt chú ý công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới.
Ngày 25.12, báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã mang lại hiệu quả rõ nét. Theo ông Bình, tới nay, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc T.Ư; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương. Đặc biệt, giảm hơn 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017; hơn 236.000 công chức, viên chức và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã… “Qua đó, tiết kiệm khoảng 10.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước”, ông Bình cho biết.

Tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, theo ông Bình, năm 2019, đã kiện toàn 850 cán bộ, phê duyệt quy hoạch trên 560 cán bộ diện T.Ư quản lý và phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII đối với 184 cán bộ; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 181 cán bộ trong quy hoạch. Cũng trong năm qua, cả nước kết nạp trên 134.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm nay khoảng 5,2 triệu đảng viên.
Về nhiệm vụ năm 2020 và thời gian tới, theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư, một trong những trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn cán bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Thành hay bại đều do cán bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2019 và 4 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ; có nơi, có lúc còn có biểu hiện chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ, ỷ lại, cầu toàn.
Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự.
Theo ông Vượng, cán bộ là vấn đề quyết định, then chốt của then chốt, thành hay bại đều do cán bộ nên cần đặc biệt chú ý công tác này. “Chỉ có đội ngũ cán bộ cấp ủy đủ tiêu chuẩn mới đủ khả năng tổ chức thực hiện thật tốt đường lối của nhiệm kỳ mới. Thành trì XHCN cả hệ thống Đông Âu ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu”, ông Vượng nhấn mạnh và khẳng định, cơ đồ chúng ta xây dựng 75 năm qua nếu có sụp đổ cũng do mình có làm tốt công tác cán bộ hay không chứ không phải do kẻ thù. “Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta”, ông nói.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ông Vượng cũng khẳng định, trong công tác nhân sự, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" hay bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.