Đà Nẵng trọng dụng người tài ở những lĩnh vực nào?

0 Thanh Niên Online

Đề án thu hút, trọng dụng người tài năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030 của TP.Đà Nẵng sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm và 5 lĩnh vực mũi nhọn.

Ngày 7.10, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút, trọng dụng người tài năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm đổi mới cách thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với triển khai các cơ chế, chính sách trọng dụng người có tài năng đang công tác trong khu vực công; góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị, đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng…

Theo kế hoạch, việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và thu hút người có tài năng chú trọng công tác phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ có thành tích vượt trội, năng lực công tác để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các giai đoạn tiếp theo…

Đà Nẵng trọng dụng người tài ở những lĩnh vực nào? - ảnh 1

Đề án thu hút, trọng dụng người có tài năng để phát triển nhân lực khu vực công đến năm 2030 của TP.Đà Nẵng tập trung vào 7 lĩnh vực

HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng đặt yêu cầu làm tốt công tác sử dụng và “giữ chân người tài”, phát huy hiệu quả sử dụng nhân lực được thu hút, thực hiện tốt bố trí phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường; thực hiện chế độ đãi ngộ và vinh danh tùy theo đối tượng cụ thể và tương xứng với những đóng góp.

Định kỳ đánh giá để phát hiện người có tài năng

Theo kế hoạch, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tập trung thu hút, tuyển chọn, phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng vào làm việc trong khu vực công. Trong đó, 2 lĩnh vực trọng tâm (giáo dục, y tế) và 5 lĩnh vực mũi nhọn theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, 5 lĩnh vực mũi nhọn của TP gồm: du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Đáng chú ý, TP.Đà Nẵng sẽ định kỳ đánh giá để phát hiện người có tài năng, từ đó có chế độ đãi ngộ, trọng dụng đội ngũ bên trong; gắn với thu hút nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Phấn đấu đến hết năm 2030, toàn TP có tỷ lệ tối thiểu từ 2 - 5% trở lên người có tài năng trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý; 15% trở lên trong cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ.

TP.Đà Nẵng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng khung năng lực theo quy định; đảm bảo đến năm 2030 có từ 25 - 35% cán bộ lãnh đạo, quản lý TP đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tập trung thu hút, tuyển chọn, phát triển chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng vào làm việc trong khu vực công; rà soát, tuyển chọn người có tài năng theo các nhóm hoạt động lãnh đạo, quản lý và hoạt động tham mưu hoạch định chính sách cho phù hợp với tính chất công việc của từng ngành, lĩnh vực; nghiên cứu đề xuất các chính sách trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức có tài năng đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm