Tuyên Quang tập trung phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

Tuyên Quang tập trung phát triển nông, lâm nghiệp chất lượng cao

03:40 29/08/2014 0

Ngày 28.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.