Dấu mốc quan trọng mờ phai

09/02/2022 10:38 GMT+7

Việc ký kết Hiệp ước Maastricht ngày 7.2.1992 cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất là một trong những dấu mốc lịch sử quan trọng nhất đối với EU.

Vậy mà sau 30 năm, dấu mốc ấy gần như đã nhạt phai đi rất nhiều. Trong những ngày này, sự kiện ấy chỉ được nhắc đến rất ít ỏi trong EU.

Hiệp ước Maastricht là dấu mốc quan trọng của EU

EU

Hiệp ước Maastricht có nội dung chính là liên minh kinh tế và tiền tệ cho Cộng đồng Châu Âu ngày ấy (EC). Thị trường chung, tiền tệ chung, không gian kinh tế chung, chính sách kinh tế và tiền tệ chung là những nội dung mấu chốt nhất tạo nên bước phát triển mang tính đột phá của EC. EC và EU sau này đã thành công với bước tiến này.

Việc thực hiện cụ thể Hiệp ước Maastricht không được suôn sẻ và thuận lợi như những mong đợi ban đầu. EU càng mở rộng thì những điều kiện và tiêu chí ổn định bắt buộc trong hiệp định bị các thành viên tuân thủ càng không được đầy đủ và nghiêm chỉnh. Rồi nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ và nợ công. Rồi EU phải trực diện nhiều khó khăn và thách thức mới, nổi bật hiện tại là các vấn đề dịch bệnh, người tị nạn và di cư, an ninh châu lục liên quan Nga và Ukraine…

Nhưng tai hại hơn cả là chuyện nhất thể hóa về chính sách kinh tế và tiền tệ không được đồng hành thật sự với tiến trình nhất thể hóa về chính trị, về đối ngoại và an ninh cũng như về luật pháp và tư pháp. Vì thế, Liên minh kinh tế và tiền tệ của EU vừa không phát huy hết hiệu lực và tác động, lại vừa không thể được tiếp tục phát triển lên tầng nấc nhất thể hóa cao hơn. EU hiện rất cần có bước chuyển đột phá.

Pháp đưa cờ EU khỏi Khải Hoàn Môn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.