Liên minh

Xây dựng Liên Minh là tiền đề cho ngôi vị bá chủ ở Tân Ngọa Long
Game mới

Xây dựng Liên Minh là tiền đề cho ngôi vị bá chủ ở Tân Ngọa Long

Tạo dựng một Liên Minh đông đảo ngay từ giai đoạn đầu tiên mang đến rất nhiều lợi thế trong phát triển quốc gia và phát động công thành.

Top