Dạy trực tuyến theo chương trình tinh giản của Bộ GD-ĐT khi nghỉ dịch Covid-19

Bích Thanh
Bích Thanh
03/04/2020 15:38 GMT+7

Ngày 3.4, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường THCS, THPT trong việc thực hiện dạy và học qua internet, trên truyền hình trong học kỳ 2 theo chương trình tinh giản của Bộ GD-ĐT vào thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19 .

Theo đó, trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ do diễn biến của dịch Covid-19 và Bộ GD-ĐT đã có những hướng dẫn điều chỉnh nội dung môn học, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông qua internet, trên truyền hình phù hợp với điều kiện dạy học thực tế hiện nay của thành phố trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Nhà trường xây dụng kế hoạch khoa học, công bằng

Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đảm bảo cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành, tinh giản các nội dung theo quy định của Bộ. Nhà trường tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

Sở cũng lưu ý các trường xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Cũng theo hướng dẫn do Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu ký và ban hành đề nghị nhà trường xây dựng các phương án cụ thể khi học sinh đi học trở lại như: Xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Đặc biệt có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho những học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến.

Trong quá trình học do nghỉ ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh. Xây dựng đầy đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp cho các đối tượng học sinh. Các hệ thống phải tích hợp được với nhau trong quá trình thực hiện.

Giáo viên phải biết sử dụng công cụ 

Về phía giáo viên, Sở cũng yêu cầu phải các giáo viên phải biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua internet. Tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập trực tuyến; qua các bài kiểm tra trên hệ thống phần mềm (được quản lý theo hệ thống), các bản báo cáo quá trình học tập của học sinh; các bài thu hoạch sau các khóa học của học sinh… gọi chung là kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Phụ huynh tham gia giám sát quá trình học tập qua internet của học sinh

Còn học sinh, có thể tham gia học online trực tiếp tương tác với giáo viên hoặc không tương tác trực tiếp với giáo viên tùy theo điều kiện của mình. Tuy nhiên, học sinh cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trong thời gian chủ đề dạy học diễn ra. Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Song song với đó, trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải thực hiện các giải pháp học tập, Sở cũng đặt vấn đề gia đình có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua internet của học sinh. Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

Khi học sinh đi học trở lại sau thời gian gián đoạn việc đến trường do dịch Covid-19,  nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học, thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.