Điểm thi tốt nghiệp THPT: Lịch sử và tiếng Anh tiếp tục 'đội sổ'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
27/08/2020 09:43 GMT+7

Lịch sử và tiếng Anh tiếp tục là 2 môn thi có mức điểm thấp nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cũng như nhiều năm gần đây.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT về điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, môn lịch sử có 260.074 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm tỷ lệ 46,95%); môn tiếng Anh, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%).

Tiếng Anh có số bài thi đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của cả nước năm 2020 cho thấy, có 749.285 thí sinh tham gia thi môn thi này. Trong đó, điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm.
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Số thí sinh có điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.
Phổ điểm môn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh như sau:

Tổng số thí sinh

749285

Điểm trung bình

4.577867

Điểm trung vị

4.2

Số thí sinh đạt điểm <=1

543 (0.07%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

472990 (63.13%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.4

Lịch sử: gần 47% bài thi điểm dưới trung bình

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy, có 553.987 thí sinh tham gia thi môn này.
Trong đó, điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%).
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.
Phổ điểm môn lịch sử như sau:

Tổng số thí sinh

553987

Điểm trung bình

5.191685

Điểm trung vị

5

Số thí sinh đạt điểm <=1

111 (0.02%)

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

260074 (46.95%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.5

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng đều phải xét nghiệm Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.