Điều hành giá xăng dầu: Bộ Công thương tự quyết nếu ý kiến 2 bộ 'vênh' nhau

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/03/2024 09:46 GMT+7

Đó là một trong những nội dung sửa đổi của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu được Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan từ ngày 18.3.

Tại dự thảo này, Bộ Công thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 80/2023...

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Bộ Công thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Điều hành giá xăng dầu: Bộ Công thương tự quyết nếu ý kiến 2 bộ 'vênh' nhau- Ảnh 1.

Mức trích/chi quỹ bình ổn giá xăng dầu trên cơ sở có ý kiến của Bộ Tài chính, nhưng Bộ Công thương quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm...

Đ.N.T

Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Công tác điều hành giá, trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá trong từng kỳ điều hành phải có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính bằng văn bản.

Đặc biệt, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại thời điểm công bố giá cơ sở thực hiện trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khi có ý kiến khác nhau, Bộ Công thương quyết định và chịu trách nhiệm; trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công tác điều hành giá xăng dầu thực hiện theo Quy chế hoạt động Tổ điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. 

Trước đó, theo quy định tại Thông tư liên tịch 39/2014, điều hành giá xăng dầu, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá, phương pháp tính giá cơ sở được công bố trên cơ sở thống nhất ý kiến của Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu do Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) làm tổ trưởng; Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) làm tổ phó và các thành viên thuộc 2 đơn vị này. Trong quá trình làm việc, các thành viên của tổ phải chấp hành sự phân công của tổ trưởng; thực hiện độc lập trong đề xuất ý kiến nhưng phải phối hợp, trao đổi về những vấn đề liên quan đến điều hành giá xăng dầu; phải chấp hành quyết định của lãnh đạo Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa quy định về báo cáo lượng xăng dầu sản xuất trong nước. Theo đó, định kỳ, trước ngày 29 của tháng cuối quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước theo từng chủng loại (theo mẫu) trong kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý về Bộ Công thương để cơ quan này tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.