Dự thảo

Năm 2050, Việt Nam lọt top 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới
Kinh tế

Năm 2050, Việt Nam lọt top 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới

Dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn bền vững đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2050, Việt Nam trở thành một trong 10 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới.

Năm 2050, nghề cá Việt Nam hiện đại tương đương các nước phát triển trên thế giới
Kinh tế

Năm 2050, nghề cá Việt Nam hiện đại tương đương các nước phát triển trên thế giới

Theo dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, đến năm 2050, Việt Nam trở thành nước có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại, tương đương các nước có nghề cá phát triển trên thế giới.

Top