MC Quyền Linh bị Lê Hoàng "bắt bẻ" cách dùng từ

MC Quyền Linh bị Lê Hoàng "bắt bẻ" cách dùng từ

1
Lê Hoàng bày tỏ thái độ bức xúc cho rằng Quyền Linh không thể dùng từ "hấp dẫn" để nói về câu chuyện không hề vui vẻ của nữ khách mời trong tập 13 chương trình Đối mặt cảm xúc.